Plaketa Grada Bihaća

Na Svečanoj sjednici Vijeća Grada Bihaća koja je održana 26. februara u Kulturnom centru u Bihaću, dodijeljene su tradicionalne nagrade koje Grad svake godine dodjeljuje zaslužnim pojedincima za profesionalni angažman i promociju univerzalnih vrijednosti. Ove godine dvije Plakete Grada Bihaća idu u Fondaciju Revizor i to direktoru Fondacije Irfanu Hošiću "za ukupan rad i ostvareno djelo u oblasti umjetnosti i pedagoškog rada te promoviranju Grada Bihaća u zemlji i inozemstvu" i članici Upravnog odbora Fondacije Šeherzadi Džafić "za ukupan rad i ostvareno djelo u pedagoškom i istraživačko-naučnom radu te promoviranju Grada Bihaća u zemlji i inozemstvu". Radi se o izvrsnom događaju koji služi kao svojevrsni podstrijek za dalji rad Fondacije Revizor i aktivnosti koje su u toku jer Fondacija Revizor se želi pozicionirati kao društveno-odgovorna neprofitna organizacija koja potiče vrijednosti otvorenog društva, demokratije i pluralizma, ne samo u Bihaću, već u Bosni i Hercegovini pa i šire.