Didaktički zid

U Gradskoj galeriji u Bihaću (Bosanska 15) u ponedjeljak 15. jula u 20h biće otvorena izložba banjalučkog umjetnika Mladena Miljanovića, naziva Didaktički zid. Radi se o subverzivnoj ali edukativnoj instalaciji koja za fokus uzima problem migranata, izbjeglica, raseljenih i apatrida, te njihove poteškoće pri kretanju k željenom geografskom cilju. Miljanović je za ovu priliku kreirao set angažovanih ilustracija koji direktno adresira one osobe koje na "ilegalan" način pokušavaju preći državne granice kako bi se domogli svoje "zemlje snova".

U saradnji sa Gradskom galerijom, izložba se premijerno postavlja u Bihaću kao mjestu masovnog zastoja nastalog usljed bukvalnog zatvaranja zelene granice od strane pogranične službe susjedne Hrvatske. Didaktički zid je svojevrsno upustvo o prevazilaženju prirodnih i vještačkih barijera na koje "osoba u pokretu" može eventualno naići. Sa ovim radom Miljanović potvrđuje svoje pravilo da umjetnost može, ali i treba biti kritika na račun pogubnih politika – u ovome slučaju migracijske politike Evropske Unije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladen Miljanović, Didaktički zid (isječak iz knjige), 2019.

Umjetnikova namjera determinirana je motivom da se kreira funkcionalno i učinkovito upustvo za savladavanje prirodnih i vještačkih barijera kao što su vodene prepreke, ozljede u divljini, ograde, infra-crveni zraci, radari, itd. Radi se o utilitarnoj slikovnoj misiji angažovanog predznaka koja je izvedena u mediju didaktičke ilustracije.

Izložbu prati okrugli sto na kojeme će sudjelovati Mladen Miljanović (Banjaluka), Claudia Zini (Treviso/Sarajevo), Živa Kleindienst (Maribor), Uroš Čvoro (Sydney) i Tijana Mišković (Kopenhagen) a koju će moderirati Irfan Hošić (Bihać). Namjera okruglog stola je inicirati diskusiju sa fokusom na kulturu i umjetnost u kontekstu migracija, te pokrenuti pitanja učinkovitosti angažovanih umjetničkih projekata ka mogućem ublažavanju određenih problema u pomenutom specifičnom kontekstu. Okrugli sto održaće se u utorak 16. jula u Gradskoj galeriji u 11h.

Uz izložbu su štampane dvije publikacije (izdavač Fondacija Revizor) – prva je zamišljena kao izložbeni katalog i kustoska elaboracija cijeloga projekta, a druga kao knjiga ilustriranih upustava koja su okosnica Miljanovićevog rada.

U produkciji videografa Seada Okića (Lookman Film) realiziran je kratki video, a priopćenje za medije dostupno je u pdf formatu.


Mladen Miljanović je multimedijski umjetnik i predavač na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci. U svome izražaju koristi se performansom, videom, fotografijom i crtežom.

Claudia Zini je historičarka umjetnosti i kustosica sa adresom u Sarajevu. Bavi se istraživanjima bh. umjetnosti 20. i 21. vijeka sa fokusom na rat, konflikt i traumu.

Živa Kleindienst je historičarka umjetnosti i kustosica angažovana u Udruženju za savremenu umjetnost X-OP u Mariboru. Polje njenog istraživanja je umjetnost sa prostora bivše Jugoslavije.

Uroš Čvoro je predavač umjetničke teorije na University of New South Wales u Sydneyu (Australija). Polje njegovog istraživanja je savremena umjetnost i politika zemalja bivše Jugoslavije.

Tijana Mišković je nezavisna kustosica i teoretičarka umjetnosti iz Kopenhagena. Polje njenog interesovanja su umjetnička iskustva oivičena pitanjima izmještanja, pripadnosti i identiteta. 

Irfan Hošić je predavač historije umjetnosti na Univerzitetu u Bihaću. Bavi se kritikom i kustoskim radom.

 

Okrugli sto realiziran je u saradnji sa Udruženjem za savremenu umjetnost X-OP (Maribor), Danish Arts Foundation (Copenhagen), KUMA International (Sarajevo) i Gradska galerija (Bihać).