Artefakti buduće prošlosti

U maju 2020. godine Fondacija Revizor objavila je publikaciju Artefakti buduće prošlosti kao katalog izloženih radova istoimene izložbe održane u Klubu radnika Kombiteksa u proljeće 2017. godine. Objavljivanje publikacije jer pored kataloške dimenzije, pratila uloga svojevrsnog manifesta Centra za savremenu kulturu KRAK (u nastanku), koji je upravo tih dana okončavao svoje građevinske radove i višemjesečni proces rekonstrukcije i adaptacije. Ono što je tokom koncipiranja, organizacije i postavljanja izložbe 2017. godine bilo na horizontu očekivanja, danas tri godine poslije, postaje sastavnim dijelom jednog neposrednog iskustva. S transformacijom pomenutog prostora stvaraju se pretpostavke za novi početak zasnovan na naslijeđu iz prošlosti, a publikacija će pored katalogizacije i dokumentacije, poslužiti da se iz novonastale situacije repozicionira interpretacijsko polje čitanja i razumijevanja ne samo pojedinih radova, već i cijele izložbe kao i socijalnog konteksta unutar kojega je realizirana. Ujedno, izložba se iz ove perspektive može razumijeti i kao artikulacija smjernica u dugoročnom promišljanju programskog razvoja toga prostora nakon revitalizacije a to su kulturna nadgradnja, umjetnost, društvena odgovornost i kreiranje zajednice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artefakti buduće prošlosti, Bihać 2020.

Korisno je sjetiti se da je izložba Artefakti buduće prošlosti realizirana u sklopu dvodnevnog simpozija Industrijsko naslijeđe na prostoru Bihaća između realnosti i vizije a koji je imao za cilj pokretanje niza “složenih pitanja o urbanističkom, arhitektonskom, estetskom, ekološkom i socijalnom kontekstu napuštenih industrijskih prostora” s mogućom projekcijom slike “o kreiranju ili rekreiranju novih prostornih sadržaja koji pak otvaraju mogućnost raspravi o društvenom angažmanu, socijalnim praksama i kulturnom aktivizmu u našoj sredini”. Pomenuti simpozij organiziran je u sklopu nastavnog kolegija Dizajn i kriza koji je tokom ljetnog semestra 2017. godine izveden na Tekstilnom odsjeku Univerziteta u Bihaću kao projekat totalnog angažmana.

Urednik publikacije je Irfan Hošić a grafički dizajn potpisuje Adnan Suljkanović. Publikacije je štampana sredstvima Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.